Kadra

Specjaliści prowadzący zajęcia posiadają certyfikaty wydane przez uprawnione do tego agencje: Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii. Terapeuci mają duże doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.

mgr Waldemar Wantoch-Rekowski

 • psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
 • pomysłodawca i współwłaściciel ośrodka „WANT”- 20 lat nie pije alkoholu
 • Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie
 • Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie
 • staż kliniczny oraz superwizje w WOTUW Stanomino
 • dyplom magisterski Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie
 • ukończona terapia podstawowa, nawrotowa, pogłębiona oraz DDA

mgr Joanna Mendrzycka

 • certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie
 • Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie
 • Trener umiejętności psychospołecznych- Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna” w Warszawie
 • Studium Arteterapii- Polski Instytut Ericksonowski w Katowicach
 • Wydział Terapii Zajęciowej- Szkoła Policealna Medyczna im. M. Kopernika w Toruniu
 • Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie- Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie
 • pedagog- dyplom magisterski Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

mgr Anita Sosnowska

 • certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Studium Pomocy Psychologicznej- Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku
 • Studium Terapii Uzależnień- Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku
 • Socjoterapia i Praca z Grupą- Uniwersytet Gdański
 • „Jak przerwać niemożliwe- terapia uzależnień”- Polski Instytut Ericksonowski
 • Trening komunikacji i kontaktu z własnym „Tu i Teraz”- Polski Instytut Ericksonowski
 • pedagog- dyplom magisterski Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

mgr Renata Topolska

 • psycholog
 • certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • certyfikowany psychoterapeuta
 • Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie
 • Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie
 • staż kliniczny oraz superwizje w WOTUW Stanomino
 • pełni rolę superwizora w naszym ośrodku
 • dyplom magisterski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rafał Tusk

 • uzależniony od alkoholu (18 rok w abstynencji) oraz nikotyny (11 rok w abstynencji)
 • od kilkunastu lat zaangażowany w prowadzenie grup AA oraz pomoc innym alkoholikom
 • w Ośrodku prowadzi grupę AA oraz uczestniczy w spotkaniach z pacjentami

mgr Patryk Hildebrandt

 • współwłaściciel ośrodka „WANT”
 • uzależniony od nikotyny (15 rok w abstynencji)
 • osoba współuzależniona (DDA)
 • dyplom magisterski AWF w Gdańsku

 TELEFON: 785-966-565 CZYNNY CAŁY TYDZIEŃ OD 9.00 DO 22.00