Terapia Alkoholizmu

Prywatne leczenie alkoholizmu w województwie pomorskim

Nasz ośrodek odwykowy zajmuje się skutecznym  leczeniem alkoholizmu od wielu lat. Zajęcia prowadzą doświadczeni certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień. Terapia alkoholowa prowadzona jest według sprawdzonego programu leczenia alkoholizmu, który realizowany jest wg ściśle określonego planu dnia. Takie podejście sprawia, ze nasz ośrodek leczenia alkoholizmu z powodzeniem ukończyło już setki klientów. Wielu z nich utrzymuję abstynencję do dziś. Odsetek ludzi utrzymujących abstynencję po prywatnej terapii odwykowej dla alkoholików jest największy wśród tych, którzy kontynuują terapię alkoholową na grupie nawrotowej i pogłębionej w naszym ośrodku.

Leczenie alkoholizmu prywatnie – diagnoza

Każde używanie substancji psychoaktywnych niesie ze sobą ryzyko uzależnienia. Uzależnienie występuje wtedy, kiedy człowiek traci kontrolę nad przyjmowaną substancją i dochodzi do przymusu jej zażywania. Definicja uzależnienia wg klasyfikacji ICD 10 brzmi: „Uzależnieniem nazywamy kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których przyjmowanie substancji lub grupy substancji dominuje nad innymi zachowaniami, które miały poprzednio dla pacjenta większą wartość”.

Aby stwierdzić uzależnienie, muszą wystąpić co najmniej trzy z sześciu objawów:

  • Silne pragnienie przyjmowania substancji albo poczucie przymusu jej przyjmowania. Oznacza to, że osoba musi przyjąć substancję, żeby albo czuć się dobrze, albo nie czuć się źle. Charakterystyczne jest tu słowo przymus – osoba musi przyjąć substancję psychoaktywną.
  • Trudności w kontrolowaniu zachowania związanego z przyjmowaniem substancji, jego rozpoczęcia, zakończenia lub ilości. Jeśli ktoś już sięgnie po narkotyk lub alkohol, to zaczyna w krótkim czasie powtarzać tę czynność – dochodzi do ciągu.
  • Fizjologiczne objawy stanu odstawienia – zespoły abstynencyjne. Substancje uzależniające dają nie tylko objawy w trakcie ich brania, ale również w czasie ich odstawiania. Każda z nich daje trochę inne objawy abstynencyjne.
  • Stwierdzenie tolerancji – coraz większe dawki są potrzebne do wywołania stanu przyjemności.
  • Zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności. Osoba traci zainteresowanie dotychczasowymi pasjami. Interesuje ją tylko i wyłącznie branie narkotyków lub picie alkoholu. Zamyka się w środowisku osób używających substancji uzależniających.
  • Przyjmowanie substancji pomimo doświadczania jej szkodliwości. Mimo uszkodzenia wątroby, pobytów w izbie wytrzeźwień, spowodowania wypadków drogowych – alkoholicy nadal piją. Silniejszy jest przymus niż zdrowy rozsądek.

leczenie alkoholizmu gdańsk

Alkoholizm jest chorobą pierwotną, oznacza również, że nie ty ją spowodowałeś. Po prostu są ludzie bardziej podatni na uzależnienie od alkoholu, tak jak są ludzie bardziej podatni na chorobę serca czy cukrzycę.

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą niezawinioną – nie można jej sobie zafundować na własne życzenie. Przeważnie pijemy alkohol bez świadomości skutków. Istnieje wiele mitów na temat alkoholu, alkoholików, alkoholizmu i czynników go wywołujących.

Alkoholizm powodowany jest przez szereg czynników: genetycznych, rodzinnych i społecznych. Z własnej woli nikt nie chce się uzależnić od alkoholu. Typową cechą uzależnienia od alkoholu jest też brak wyboru. Na początku człowiek pije alkohol z wyboru, jednak uzależnienie od alkoholu zabiera ten wybór i dyktuje częstotliwość, ilość i sposób picia.

Alkoholizm jest chorobą przewlekłą, postępującą, śmiertelną. Choroba przewlekła to taka, która rozwija się powoli. Od momentu, kiedy jesteś zdrowy (pijesz alkohol towarzysko, bez szkodliwych następstw) do momentu, kiedy uświadomisz sobie, że zostałeś alkoholikiem, może upłynąć dużo czasu.

Alkoholizm, jak każda choroba nieuleczalna, może doprowadzić do śmierci. Na skuteczne leczenie alkoholizmu w prywatnym ośrodku odwykowym, składa się detoksykacja oraz psychoterapia uzależnienia od alkoholu.

Kompleksowe prywatne leczenie alkoholizmu pomorskie daje efekt zaleczenia choroby alkoholowej. Oznacza to, że w przypadku nie stosowania profilaktyki zapobiegania nawrotom, choroba alkoholowa może ponownie ujawnić się w każdym momencie życia.

TELEFON: 785-966-565 CZYNNY CAŁY TYDZIEŃ OD 9.00 DO 22.00