Program Terapii

WYKŁADYGRUPY ZADANIOWEGRUPA WSPARCIANAWROTYMITING AADLA RODZIN

Grupa wykładowa pierwszego tygodnia.
1. O regulaminie, kontrakt, dzienniczek uczuć.
2. O głodzie uzależnieniowym – dzienniczek głodu.
3. Jakie są objawy uzależnienia? – diagnoza uzależnienia.
4. Informacja zwrotna. Kiedy psychoterapia uzależnienia może być skuteczna?
Grupa wykładowa I dla wszystkich.
1. Co to jest uzależnienie?
2. W jaki sposób można się uzależnić?
3. Jakie są objawy uzależnienia?
4. Gdzie jestem, czyli fazy uzależnienia.
5. Pić, brać, grać, czy leczyć się? – oto jest pytanie.
6. Jak się leczyć, czyli co to jest psychoterapia uzależnienia?
7. Wspólne mianowniki nałogów.
8. Czy nałogowe myślenie to już przeszłość?.
9. Emocje – to wróg, czy przyjaciel?
10. Czy uznaję siebie za osobę uzależnioną?
11. Co to znaczy być uzależnionym?
12. Czy uzależniony może być wartościowym człowiekiem?
13. Co dla mnie wynika z faktu, że jestem uzależniony?
14. Czy jestem uzależniony?
15. Lęk przed zmianą?
Grupa wykładowa II dla wszystkich.
1. Jak radzić sobie z objawami głodu uzależnieniowego? cz. 1.
2. Jak radzić sobie z objawami głodu uzależnieniowego? cz. 2.
3. Jak radzić sobie z myślami o piciu? – wyzwalacze.
4. Czy potrafię pić w sposób kontrolowany?
5. Moja mapa świata.
6. Jakie są moje możliwości/ograniczenia wynikające z faktu, że jestem uzależniony? cz. 1.
7. Jakie są moje możliwości/ograniczenia wynikające z faktu, że jestem uzależniony? cz. 2.
8. Bezsilność wobec picia, brania czy grania.
9. Uzależnienie a role życiowe.
10. Jak odmawiać?
11. Jak radzić sobie z przykrymi emocjami – RET.
12. Uzależnienie a duchowość.
13. Moja siatka wsparcia.
14. Żal po stracie.
15. Biochemia mózgu – pierwszy rok zdrowienia.
Grupa wykładowa ostatniego tygodnia.
1. Planowanie i podejmowanie decyzji. Roczny plan zdrowienia.
2. Obraz ważnych obszarów życia.
3. Równowaga w życiu.
4. Zalecenia dla zdrowiejących uzależnionych.

Po wykładach uczestnicy zajęć dostają do napisania różne prace, które później czytają na grupach zadaniowych. Po przeczytaniu prac od innych uczestników otrzymują informacje zwrotne. Ilość prac jest zależna od długości pobytu.

Pisanie prac ma na celu:

  • zrozumienie na czym polega uzależnienie i rozpoznanie jego objawów u siebie
  • nauczenie się konstruktywnego radzenia sobie ze stanami napięcia emocjonalnego
  • zmiany w trybie życia, które sprzyjają utrzymaniu abstynencji i leczeniu się
  • zaakceptowanie zasad terapii i uznanie konieczności jej kontynuowania
  • rozpoznawanie głodu alkoholowego
  • uznanie własnej bezsilności wobec alkoholu
  • zaakceptowanie utraty kontroli wobec alkoholu
  • nabywanie tożsamości alkoholowej
  • rozpoznanie strat spowodowanych nadużywaniem alkoholu
  • rozbrajanie mechanizmów uzależnienia

Po ukończeniu podstawowego kursu w naszym Ośrodku nasi klienci mogą uczestniczyć w cotygodniowych grupach wsparcia. Na grupie wsparcia są również uczestnicy, którzy obecnie są w Ośrodku. W trakcie tych spotkań ci, którzy są po terapii podstawowej przedstawiają jak radzą sobie z realizacją Rocznego Planu Zdrowienia. Przedstawiają również z jakimi trudnościami borykają się po ukończeniu terapii w Ośrodku. Spotkania odbywają się na zasadzie grup zadaniowych. Każdy pacjent otrzymuje informacje zwrotne. Taka forma daje możliwość sprawdzenia, czy osoby po opuszczeniu ośrodka dobrze realizują plan zdrowienia. Klientom przebywającym na terapii w Ośrodku daje możliwość zobaczenia z jakimi realnymi problemami w trakcie zdrowienia borykają się ludzie po terapii.

Nawroty choroby są cechą każdej choroby chronicznej. Uzależnienie od alkoholu jest taką właśnie chorobą, więc nawrót jest zawsze możliwy. Skłonność do nawrotu jest normalną i naturalną cechą zdrowienia. Wielu alkoholików wierzy, że zdrowienie polega wyłącznie na abstynencji, oraz że sięgnięcie po alkohol jest nawrotem choroby. Abstynencja jest jednak jedynie warunkiem wstępnym zdrowienia. Faktyczny proces zdrowienia wymaga codziennego wykonywania wielu zadań po to, aby nauczyć się jak radzić sobie z trudnościami dnia codziennego bez alkoholu.
Tak więc trzeźwość to coś więcej niż sama abstynencja, to zdrowy sposób kontaktowania się z rzeczywistością.

Nawrót jest wynikiem ponownego uaktywnienia psychologicznych mechanizmów uzależnienia i objawia się przede wszystkim zmianami w funkcjonowaniu psychologicznym. Zmiany te kierują osobę uzależnioną do picia, jednak nie zawsze muszą ją do picia doprowadzić. Tak rozumiany nawrót jest procesem, często rozciągniętym w czasie przez całe tygodnie.

Można więc postępując w sposób prawidłowy, uniknąć nawrotu – zapobiegając jego wystąpieniu. Można również zatrzymać ten proces na każdym etapie, ucząc się rozpoznawania go i sposobów radzenia sobie z nim. Uczestnictwo w grupie „ Jak zapobiegać nawrotom picia” pomoże Ci w tym.

12 spotkań- sobota I grupa: 10.00- 12.20, II grupa: 12.40-15.00 p0 terapii podstawowej.
Spotkanie 1 – „Obraz ważnych obszarów życia”.
Spotkanie 2 – „Co zmienia się w moim życiu, odkąd przestałem pić?”
Spotkanie 3 – „Równowaga”.
Spotkanie 4 – „Unikanie nawrotów picia”.
Spotkanie 5 – „Uczestnictwo w AA”.
Spotkanie 6 – „Zdrowie fizyczne”.
Spotkanie 7 – „Nuda”.
Spotkanie 8 – „Odnalezienie własnych motywów zaprzestania picia”.
Spotkanie 9 – „Odpowiedzialność za powrót do trzeźwości”.
Spotkanie 10 – „Czynniki wyzwalające zewnętrzne”.
Spotkanie 11 – „Czynniki wyzwalające wewnętrzne”.
Spotkanie 12 – „Sygnały ostrzegawcze”.

W sobotę w Ośrodku organizowane są otwarte mitingi dla osób uzależnionych. Na mitingi przyjeżdżają alkoholicy z wieloletnią abstynencją. Czasami organizujemy wyjazd na miting AA poza Ośrodek. Po ukończeniu terapii jest możliwość przyjazdu na mitingi.

Preambuła AA

Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Organizujemy sesje psychoedukacyjne dla rodzin osób przebywających u nas na terapii.

12 spotkań w I i III sobotę miesiąca w godz. 16.00-17.00

Spotkanie I

cz.1 „Kto to jest alkoholik – uzależnienie jako choroba”.

cz.2 „Mechanizmy uzależnień”.

Spotkanie II

cz.1 „Fazy uzależnienia”.

cz.2 „Wzorce picia”.

Spotkanie III

cz.1 „ Głód alkoholowy – co to takiego?”.

cz.2 „Nawroty – co możemy zrobić gdy nasz bliski ma nawrót?”

Spotkanie IV

cz.1 „Współuzależnienie, co to takiego?”.

cz.2 „Wyzwalacze – co to takiego?”.

Spotkanie V

cz.1 „Bezsilność”.

cz.2 „Nadopiekuńczość i nad kontrola”.

Spotkanie VI

cz.1 „Rodzina alkoholowa – rodziną dysfunkcyjną”.

cz.2 „Zamienniki – co to takiego?”.

Spotkanie VII

cz.1 „Twarda miłość – czyli jaka?”.

cz.2 „Formy leczenia osób uzależnionych”.

Spotkanie VIII

cz.1 „Wolność emocjonalna- co to takiego?”.

cz 2 „Wsparcie- gdzie go szukać?”.

Spotkanie IX

cz.1 „Miało być super a nie jest – dlaczego?”.

cz.2 „ Czas, życzliwość i dużo cierpliwości – nauka od podstaw”.

Spotkanie X

cz.1 „Zalecenia dla osób uzależnionych i ich rodzin”.

cz.2 „DDA – co to takiego?”.

Spotkanie XI

cz.1 „Chce być z Tobą, a nie muszę – w czym tkwi różnica?”.

cz.2 „Zmiana roli alkoholu w rodzinie alkoholowej”.

Spotkanie XII

cz.1 „Budowanie planu powrotu do zdrowia”.

cz.2 „Życie po terapii- pułapki”

 TELEFON: 785-966-565 CZYNNY CAŁY TYDZIEŃ OD 9.00 DO 22.00